Projektová dokumentace pro provedení stavby na akci:
Rekonstrukce vědecké infrastruktury staré budovy VŠE
Churchilla 1938/4
130 67 Praha 3

V projektu bylo řešeno audiovizuální vybavení učeben a přednáškových sálů. Vybavení slouží pro podporu výuky a prezentaci obsahu související s výukou. V rámci objektu staré budovy VŠE se vyskytují tři typy učeben: počítačová velká, počítačová malá a učebna bez počítačů.

Do každé učebny byla navržena katedra pro vyučujícího, která má být vybavena AV centrálou a all-in-one PC dle přesné specifikace investora. AV vybavení učeben jsme navrhli unifikované tak, aby vyučující nebyli zatěžováni různými způsoby ovládání AV řetězců v jednotlivých učebnách. Každá učebna je v návrhu vybavena zobrazovacím systémem, ozvučovacím systémem a příslušně dimenzovanou interaktivní tabulí. Počítačové učebny jsou v navrženém projektu vybaveny PC pro studenty v příslušném počtu.

Source: https://www.vse.cz/media/fotky.php?kategorie=2

Detaily projektu

  • Date: June–September 2014
  • Client: Ing. arch. Jan HAVLÍČEK
  • Estimated Costs: 34.7 million CZK
  • Place: Prague, Czech Republic
  • Category: Schools, Projects