NOVÉ AUDIO TECHNOLOGIE

Uprostřed budovy ŠKODA Muzeum se nachází flexibilní víceúčelový sál pro pořádání kulturních a společenských akcí. Můžou se zde pořádat prezentace vozů, konference, výstavy a koncerty. Tento unikátní prostor, který nabízí dle způsobu uspořádání tribun od 130 míst až po 582 míst k sezení, vznikl propojením historických prvků budovy s pokrokovou technikou. Díky špičkovým technickým řešením se tak zároveň jedná o jedno z nejmodernějších multifunkčních center v České republice.

Ozvučení pro širokou škálu programů

Sál má dvě základní varianty uspořádání poslechových ploch – s elevací a bez ní. Pro zajištění optimálních poslechových podmínek pro obě varianty bez nutnosti jakékoliv manipulace byla našimi projektanty navržena v realizační části projektu podoba ozvučovacího systému s ohledem na typ a využití prostoru a jeho akustické vlastnosti. Realizovali jsme vybavení sálu, režie i technického zázemí. Celý systém jsme následně nastavili a přizpůsobili požadavkům provozu.

Jaké výhody má naše řešení?
 • Instalovaný zvukový systém je schopen zajistit bez jakékoliv manipulace veškeré druhy provozu včetně požadavků externích pronajímatelů.
 • Systém ozvučení sestává nejen z hlavního ozvučení, ale i z vykrývacích a doplňkových reprosoustav od leadera tohoto oboru, L-Acoustics. Celkový výkon zesilovačů dává v součtu neuvěřitelných 60 kW.
 • Použili jsme nové technologie v distribuci audio signálu a vzájemně je propojili přes protokoly Dante a MADI.
Jaké audio technologie jsme nainstalovali?
 • Mobilní mixážní konzoli DiGiCo SD12, kterou lze připojit do přípojných míst v podlaze sálu nebo na balkonech.
 • Mixážní konzoli DiGiCo S21 do zvukové režie.
 • Digitální bezdrátový mikrofonní systém Sennheiser 6000.
 • Systém hlavního ozvučení sálu včetně doplňkových a vykrývacích reprosoustav L-Acoustics.
Technická specifikace
 • Na každé straně sálu je osazen dvoupásmový modulární line-array systém složený z 9 kusů L-Acoustics KARA. Subbasový systém hlavního ozvučení pak tvoří výkonné kompaktní subwoofery L-Acoustics SB18 po třech kusech na každé straně.

  Ozvučení balkónů, vykrytí zadních prostor a předních center sálu mají na starost instalované reprosoustavy L‑Acoustics ARCS Focus a Wide. Další doplňkové reprosoustavy jsou L-Acoustics X8 a 5XT a systém je také možno doplnit o čtyři subbasové reprosoustavy SB28.

 • Celý systém distribuce a vlastní práce na nových digitálních mixážních pultech DiGiCo S21 v režii a mobilního pultu SD12 vychází z topologie vzájemného propojení všech prvků v řetězci za pomocí redundantních optických rozvodů.

  Pro distribuci je navržena digitální transportní technologie Dante využívající výhody klasické datové (metalické/optické) kabeláže. Převod mezi systémem Optocore, který zajišťuje optické propojení mixážních pultů do audio přenosového formátu Dante, je realizován na převodníku DiGiCo Orange Box s kapacitou 64 vstupních kanálů a 64 výstupních kanálů.

  Integrován je digitální bezdrátový mikrofonní systém Sennheiser Digital 6000, který je určen pro ty nejnáročnější podmínky. Systém, který zajistí dokonalý zvuk, je tvořen osmi dvoukanálovými přijímači s Dante rozhraním, ručními mikrofonními vysílači a miniaturními kapesními vysílači, včetně doplnění anténního systému směrovými anténami pro dané frekvenční pásmo.

Detaily projektu

 • Datum: 2017
 • Klient: ŠKODA AUTO a.s.
 • Objem projektu: na dotaz
 • Místo: Mladá Boleslav, ČR
 • Kategorie: Realizace, Kulturní objekty