I KATOLICKÁ CÍRKEV CHCE DOBRÝ OBRAZ

V souvislosti s trendem digitalizace obrazových přenosů se Arcibiskupství pražské rozhodlo, že půjde s dobou a analogový kamerový systém v katedrále sv. Víta nahradí moderním digitálním systémem s Full HD rozlišením. My jsme pro ně tento systém navrhli a vyprojektovali. Obrazové signály budou nyní dostupné pro náhled varhaníka, jako efektové a doplňkové záběry pro přenosy TV Noe, dále pro potřeby distribuce na nově navržené mobilní náhledové monitory a také pro potřeby internetového přenosu dění v katedrále formou streamu.

Jaké výhody má navržený systém?
  • Rozšiřuje možnosti využití kamerového řetězce.
  • Respektuje charakter prostoru a s ním spojenou památkovou ochranu.
  • Je ověřený pokusnou instalací přímo v katedrále.
Technická specifikace

Čtveřice stávajících analogových kamer bude nahrazena novými Full HD fixními kamerami Sony EHD – 65SDI s HD-SDI výstupem s tím, že pozice a uvažované přenášené záběry budou shodné s původním systémem. Nově bude doplněna také Full HD PTZ kamera Sony BRC – H900, která bude sloužit jako hlavní zdroj obrazu pro náhledový systém a internetové přenosy a bude napojena do systému hybridním kabelem složeným z optického a UTP kabelu. Signál z fixních kamer bude přenášen po nově instalovaných hybridních kabelech složených z HD-SDI koaxiálního kabelu a UTP kabelu v barevném provedení dle specifikace památkové péče. Ovládání kamer bude řešeno pomocí ovládacího pultu, který komunikuje s kamerami protokolem VISCA.

Detaily projektu

  • Datum: 2014
  • Klient: Arcibiskupství pražské
  • Objem projektu: 1,9 milionu Kč
  • Místo: Praha
  • Kategorie: Projekty