Kabelové trasy a přípojná místa pro AV technologie

Na Slovanském ostrově stojí od roku 1836 novorenesanční palác Žofín. Jedná se o jedno z nejvýznamnějších kulturních a společenských center Prahy a celé České republiky, kde se konají významná společenská setkání, kongresy, plesy či koncerty.

Velký sál paláce Žofín pravidelně hostí důležité osobnosti z celého světa. Právě v něm proběhla rekonstrukce podlahy, během které jsme zrealizovali přípojná místa pro audio a video technologie s příslušnými kabelovými trasami.

Palác Žofín
Instalovali jsme 1690 metrů kabelů

Základem pro fungování moderních digitálních technologií jsou vhodné kabelové rozvody. Aby bylo možné ve velkém sále pořádat akce odpovídající dnešním standardům, bylo třeba začít právě u nich.

Ve velkém sále žofínského paláce jsme v rámci rekonstrukce podlahy instalovali kabeláž se zakončením na konektorových polích v šesti přípojných místech. K dispozici je dostatečně dimenzovaný počet audio, video i datových konektorů, bez kterých se moderní digitální AV technologie neobejdou.

Jak pomůže naše realizace provozu sálu?
  • Díky kabelovým trasám pod podlahou a moderně řešeným přípojným místům v sále lze připojit AV techniku bez viditelné překážející kabeláže nutné pro provoz.
  • Přípojná místa zabudovaná do podlahy nenarušují vzhled interiéru.
  • Zvolená kabeláž umožňuje přenášet obraz až ve 4K rozlišení a data rychlostí až 10 GBit/s.

Detaily projektu

  • Datum: 2018
  • Klient: QUIX EVENT, s.r.o.
  • Objem projektu: 262 tisíc Kč bez DPH
  • Místo: Praha, ČR
  • Kategorie: RealizaceKulturní objekty