PŘESTAVBA FOTBALOVÉHO STADIONU NABÍDNE NOVÉ OZVUČENÍ A AV VYBAVENÍ

V Hradci Králové se chystá mimořádná přestavba fotbalového stadionu s rozpočtem 550 miliónů korun. Její hlavní součástí bude výstavba nových tribun, které pojmou až 10 000 diváků. Samozřejmě nebude chybět ani nové ozvučení stadionu a moderní AV technologie, jejichž koncept pochází z našeho pera.

Co všechno bylo součástí návrhu?
 • Výkonové ozvučení haly integrované s evakuačním rozhlasem,
 • provozní soubor TV režie,
 • informační systém
 • a velkoplošné LED zobrazovače.

Soubor AV technologie na stadionu bude sloužit jako technické a technologické zázemí pro snímání dění pomocí televizních kamer. Dále bude plnit funkci režijního zpracování, přičemž zpracovaný signál bude distribuován na displeje, případně může být zaznamenáván nebo bude předáván mimo areál k distribuci k určeným spotřebitelům či připojení přenosových vozů TV.

Jaké výhody má naše ozvučení?
 • V rámci jednoho systému jsme propojili výkonové ozvučení s evakuačním rozhlasem, v případě potřeby se tak hudební produkce přepne do evakuačního programu.
 • Díky akustickým simulacím na 3D modelu jsme navrhli rozmístění a úhlování reproduktorů tak, aby distribuce zvukového signálu byla co nejblíže posluchači.
 • Z našich akustických simulací také vychází výborná srozumitelnost mluveného slova.
Technická specifikace
 • Veškeré simulace byly prováděny na reprosoustavách BOSCH LB3-PC350, které jsou rozmístěny v rozestupech po cca 12 metrech, a to po dvou v clusteru (mimo rohových částí, kde je použit jeden reproduktor. Zapojení je provedeno na svorky 100V vstupního transformátoru. Reprosoustavy jsou orientovány vodorovně.
 • Lze uvažovat o systému založeném na digitálním zpracování signálů HD SDI. Při sportovním, kulturním, případně společenském využití stadionu bude režie využívána k distribuci programu na displeje stadionu nebo na další displeje v objektu. K výbavě budou patřit i televizní kamery, a to jak venkovní, tak i vnitřní s fixní instalací. Pro záznamy bude třeba počítat s vícekanálovým AV rekordérem podporujícím příslušné standardy.

  Kamery umístěné na příslušných úrovních mohou být jak obslužné, tak bezobslužné s robotickými kamerovými hlavami dálkově ovládaných z pracoviště režie. Způsob práce v režii je obvyklý jako na obdobných pracovištích televizních společností. Zvukové signály související s obrazem budou zpracovávány v plně digitální podobě na digitálním mixážním pultu synchronizovaně s obrazovými signály.

 • Displeje informačního systému mají tři hlavní funkce – informační, reklamní a doplňková (hudební klipy apod.). Koncept vychází z principů IP televize, jde tedy o specifickou strukturovanou IT síť. Zdroje signálu budou umístěny v odbavovacím pracovišti, kde bude probíhat tvorba obrazového obsahu. Informovanost zajistí ploché displeje vybavené IP rozhraním. Součástí systému mohou být i interaktivní displeje.
 • Předpokládány jsou dva velkoplošné multimediální LED zobrazovače na zavěšené konstrukci v protilehlých částech stadionu. Rozměr aktivní plochy je 9,6 m × 5,44 m. Každá obrazovka bude řízena vlastním videoprocesorem, tudíž na každé obrazovce může být rozdílný obsah.

  Dále jsme navrhli multimediální obvodový pás pro zobrazování reklamní grafiky po obvodu hřiště. Ten tvoří LED panely o výšce 0,96 m. Pás bude možné rozebrat a uložit, pokud nebude aktuálně používán.

Detaily projektu