AV A DIVADELNÍ TECHNOLOGIE A PROSTOROVÁ AKUSTIKA

Centrum současného umění DOX v pražských Holešovicích doplnila dostavba, která rozšiřuje možnosti výstavních prostorů o další disciplíny, jako je například divadlo či film. Naše firma pro tuto dostavbu vyprojektovala a zrealizovala AV vybavení a divadelní technologie víceúčelového sálu, který má za cíl nabídnout co nejširší spektrum možného využití. Společně se vzducholodí Gulliver se tak jedná již o naši druhou spolupráci.

Multifunkční sál DOX+ Centrum současného umění
Co všechno jsme v rámci dostavby řešili?
 • AV technologie — projekce, výkonové ozvučení sálu a interkom pro dorozumívání a koordinaci.
 • Scénické osvětlení — osvětlovací pult, stmívací jednotky a scénická svítidla.
 • Divadelní technologie — hlavní opona, dekorační tahy, zadní horizont, stavitelné mobilní praktikábly, zvedaná zásobovací plošina a vyhlídková lávka.
 • Prostorovou akustiku — stropní otočné trojboké panely, jejichž strany jsou opatřeny difuzními obklady s různými akustickými vlastnostmi.
 • Stupňovité mobilní hlediště — teleskopická tribuna s elektrickým ovládáním otevírání a zavírání a kapacitou 232 míst na sklopných křeslech.

Je pro nás samozřejmostí, že všechna zařízení navrhujeme a realizujeme včetně kotvících systémů, kabeláže i samotného zprovoznění a zaškolení obsluhy.

Jak jsme dosáhli maximálně variabilního využití sálu?
 • Díky otočným stropním panelům má sál proměnnou prostorovou akustiku, kterou lze přizpůsobovat charakteru provozu.
 • Elektroakustické ozvučení jsme rozdělili na dva systémy, jeden pro účely kinosálu a druhý pro ostatní akce (konference, koncerty apod.)
 • Mobilní hlediště umožňuje uvolnění prostoru pro společenské události nevyžadující elevaci.
Zmínky v médiích

stream.cz Gebrian VS | DOX: Labyrint plný umění, kde stojí za to se ztratit

Architect+ | Když DOX hraje: Rozhovor s Ing. Martinem Vondráškem z AVT Group

Technická specifikace
 • Promítací kabina bude vybavena dle standardu DCI, projektor na bázi laserové technologie bude napojen na mediaserver pro zajištění promítání ze standardní distribuční sítě. Dále bude v hlavním racku umístěn signal management v podobě DSP procesoru, maticových přepínačů (audio a video), centrála interkomu a centrála řídicího systému. Pro účely koncertů či hudebních představení bude na místě režijního pracoviště k dispozici digitální mixážní pult.
 • Provoz kinosálu bude zajištěn specializovanými reprosoustavami RLC v mobilní formě umístěnými za projekční plochou (elektricky rolovací). Na bočních a zadní stěně budou nastálo instalovány efektové reprosoustavy. Hlavní/univerzální ozvučení bude tvořit 6 line-array segmentů po každé straně sálu (se subbasovou jednotkou). Předpoklad využití WST technologie vč. nastavitelné směrovosti.
 • Světelná režie bude vybavena osvětlovacím pultem s bezdrátovým dálkovým ovládáním, který umožňuje až 32 možných relací. Scénická svítidla jsou navržena v několika typech z důvodu co největší variabilnosti řešeného prostoru (profilová svítidla 750 W, divadelní reflektory 1000 W a 2000 W, bodové reflektory 1000 W, LED bodové reflektory, plošná divadelní symetrická a asymetrická svítidla 1000 W, efektová pohyblivá svítidla LED spot, sledovací reflektor a kouřový efekt Haze).
 • Pro vytvoření divadelního prostředí je akční část sálu vybavena elektromechanicky rozhrnovanou a zároveň zvedanou oponou. Mezi hlavní oponou a horizontem se pak nacházejí dekorační tahy. Zdvih zajišťuje elektromechanická tahová jednotka umístěná pod stropem za překladem. Tahová jednotka se skládá z rámu a na něm umístěného lanového bubnu vetknutého do převodovky, která je poháněna elektrickým motorem. Elektrický motor je vybaven dvojitou bezpečnostní brzdou Mayr v tichém provedení, a pákami pro ruční odbrzdění. Vřetenový koncový spínač slouží pro spuštění mikrojízdy před dojetím do koncové polohy, pro monitoring koncové a havarijní polohy.
 • Z důvodů požadavku na variabilitu akustických vlastností sálu je strop osazen 24 trojstrannými panely, ty jsou kotveny k ocelové konstrukci pomocí samořezných šroubů. Otáčení akustických panelů zajišťují elektromechanické pohony, vždy jeden společný pro dvojici panelů. Konstrukce akustického panelu má tvar trojbokého hranolu a je tvořena ocelovou příhradovou konstrukcí. Ocelová konstrukce je na obou stranách zakončena hřídelí pro ložiska, ta jsou připevněna ke konzolám spuštěným ze stropu a překladu. Podobně je kotven i pohon, který tvoří šneková převodovka s elektromotorem a výstupní řemenice, která přes řemeny roztáčí vždy dva akustické panely.

Detaily projektu