NAHRÁVÁM CLOSE

Díky pestrému složení našeho týmu máme široké portfolio služeb z oblastí AV techniky, prostorové akustiky, elektroakustiky a IT. Poskytuje nám to obrovskou výhodu při hledání optimálního řešení, protože se tyto obory vzájemně prolínají a doplňují.

Postaráme se o celý projekt od A do Z

Pracujeme koncepčně a systematicky podle logicky uspořádaných kroků. Díky tomu je naše práce efektivní.
Samozřejmě se vždy přizpůsobujeme konkrétnímu zadání, které někdy vyžaduje jen dílčí části procesu.

Navrhujeme

Nejprve společnou diskuzí vyjasníme zadání a následně vypracujeme studii, která srozumitelně definuje navrhované řešení.

Projektujeme

Po sladění vašich očekávání s naším návrhem připravíme dokumentaci ve všech stupních potřebných pro úspěšnou realizaci.

Realizujeme

Celý projekt zrealizujeme včetně stavebních a truhlářských prací. Ani stará technika nás nezaskočí a elegantně vás ji zbavíme.

Servisujeme

O nainstalovanou techniku se postaráme po celou dobu její životnosti. V případě potřeby vám také zaškolíme obsluhu.

Nabízíme také odborné konzultace

Poskytujeme poradenství, měření prostorové akustiky, vypracováváme posudky a studie proveditelnosti.  Nabízíme také účast na kontrolních dnech projektů a podporu investora.

MÁM ZÁJEM

Chcete si AV techniku jen pronajmout nebo koupit?

AV a akustická řešení

Pro nové i stávající divadelní provozy navrhujeme dorozumívání, hlasité vyvolávání, nástupní signalizace a inspicientské systémy včetně videořetězců. Také navrhujeme a realizujeme ozvučovací řetězce včetně signálového zpracování (mixpulty, zvukové procesory, zesilovače atd.)

Nebojíme se navrhovat taktéž scénické osvětlení včetně obrazového systému s processingem a signálovou distribucí. Moderní páteřní distribuce AV a řídicích signálů v divadelních provozech řešíme optickými a metalickými rozvody.

Významné projekty

Ve spolupráci se zástupci univerzit a škol navrhujeme audiovizuální vybavení učeben, přednáškových místností, aul, kongresových sálů, laboratoří a jiných studijních prostor. Důraz klademe rovněž na prostorovou akustiku těchto místností.

Mnohdy zpracováváme projekty zcela nových prostor, kde nejsme omezeni stávajícím vybavením. Instalace podle našich projektů vynikají unifikací technické výbavy, jednoduchostí obsluhy a možností centrálního dohledu a správy audiovizuálních řetězců.

V posledních letech dochází k přechodu z analogové distribuce signálu na digitální. Vznikají tak projekty, kde se snažíme o maximální využití stávajícího vybavení, které rozšíříme o moderní digitální komponenty.

Navrženou techniku rádi instalujeme a servisně podporujeme po celou dobu její životnosti. Současným trendem jsou laserové projektory a velkoformátové monitory s digitální distribucí obsahu. Laboratoře bývají vybaveny technickými prostředky pro virtuální realitu, 3D simulaci a vizualizaci. Rozsáhlejší projekty se neobejdou bez e‑learningu, který využívá streaming, záznam a správu uloženého obsahu. Výsledkem jsou moderní výukové prostory se vzdáleným přístupem ke studijním materiálům.

Významné projekty

Ve spolupráci s architekty a facility manažery navrhujeme audiovizuální vybavení administrativních budov, kongresových sálů, zasedacích místností, videokonferenčních místností a ostatních prostor. Důraz klademe rovněž na prostorovou akustiku těchto místností.

Audiovizuální technika má v dnešní době úzkou vazbu na informační technologie. Při plánování techniky tedy nespolupracujeme pouze s facility manažery a architekty, ale klademe velký důraz i na IT infrastrukturu. Plánovací tým se neobejde bez zástupců IT oddělení.

Navrženou techniku rádi instalujeme a servisně podporujeme po celou dobu její životnosti. Naši klienti si stále více dopřávají komplexní servis instalované techniky s pravidelnou údržbou na týdenní bázi. Častá je rovněž příprava pro instalaci techniky do některých prostor administrativních budov, kam následně složitější systémy zapůjčujeme na jednorázové akce.

Významné projekty

O2 Arena, KV Arena, Werk Arena, sportovní hala Královka, Viacúčelová športová hala Šamorín, Eden Aréna, fotbalový Štadión Antona Malatinského Trnava, Greyhound Park Motol. Na přípravě a realizacích všech těchto projektů a desítek dalších se v minulosti podílel tým našich akustiků a elektroakustiků.

Jestliže provozujete nebo plánujete sportovní halu, stadion, plavecký bazén či jiné sportoviště, neváhejte nás kontaktovat! Tým odborníků s bohatými zkušenostmi vám pomůže nejen na poli LED obrazovek, akustiky a elektroakustiky, ale i při plánování infrastruktury celého díla.

V těchto prostorách rovněž provádíme měření akustických parametrů dle ISO 3382 (doba dozvuku, míra zřetelnosti, míra jasnosti atd.) a dále měření srozumitelnosti a hlasitosti dle EN 60 849.

Významné projekty

Nebojíme se atypických prostorů

Umíme vyřešit jakýkoli prostor si jen dokážete představit. Třeba vzducholoď.

JAK TAKOVÝ PROJEKT VYPADÁ?

Akustika a elektroakustika

Než se pustíme do návrhu úprav prostoru, provádíme vždy akustická měření. Dle naměřených hodnot, legislativních požadavků a norem pak zpracováváme projekt na základě přání zákazníka. Samozřejmostí jsou i kontrolní měření pro splnění určených parametrů po dokončení realizace.

Měříme různé akustické parametry dle ISO 3382, EN 60 849 a dalších:

 • doba dozvuku
 • srozumitelnost
 • stavební a kročejová neprůzvučnost
 • měření hluku

Při navrhování úprav prostorové akustiky vycházíme z plánovaného využití prostoru a z akustických parametrů, které prostor definují (tedy hlavně z doby dozvuku). Podstatný důraz klademe na konkrétní požadavky klienta při splnění legislativních požadavků a norem. Naším cílem je docílit tzv. akustické pohody, tedy aby se uživatelé cítili v prostoru příjemně.

Jak postupujeme?

 • Počáteční měření – Před tím, než začneme navrhovat změny, musíme pečlivě zjistit parametry prostoru.
 • Simulace a výpočty – Pro co nejpřesnější návrh používáme akustické 3D modely. Na nich provádíme simulace a výpočty dle zadaného využití prostoru.
 • Vizualizace – Aby měl náš klient představu o tom, jak bude prostor vypadat s AV technikou a akustickými prvky, zpracováváme i detailní 3D modely v programu SketchUp.
 • Instalace – Po schválení naši technici prostor upraví dle projektu.
 • Měření a kalibrace – Když je vše na svém místě, provedeme kontrolní měření a správně nastavíme dodanou techniku.

Řešený prostor musí primárně splňovat požadované akustické vlastnosti, nezapomínáme však ani na finální vzhled prostoru. Proto spolupracujeme i s architekty často už od počátečního návrhu.

Nejčastěji v našich projektech používáme kvalitní akustické prvky od společnosti Vicoustic. Tato relativně mladá firma je v současnosti jednou z nejdynamičtěji se rozvíjejících firem na trhu s akustickými řešeními. Portfolio jejich prvků má jednak perfektní vlastnosti a jednak moderní design.

Akustické prvky jsou potřeba, pokud vyžadujete akusticky čistý prostor pro nahrávací účely anebo jen potřebujete utlumit nevhodné akustické vlastnosti místnosti a jiné nechtěné vlivy.

Správně navržený a akusticky upravený prostor není všechno. Sám o sobě nezaručí, že kvalitní AV technika bude automaticky fungovat a hrát správně.

Špičkové zesilovače, reprosoustavy nebo celé systémy ozvučení. Tyto přístroje je nutno správně nastavit a zkalibrovat. A přesně tohle dokážou naši kvalifikovaní elektroakustici s mnohaletými zkušenostmi. Na přání klienta tak ozvučí téměř cokoliv.

Co vše s elektroakustikou umíme?

 • Projektová dokumentace elektroakustiky ve všech stupních.
 • Dodávka, montáž a kalibrace elektroakustických zařízení.
 • Návrh, nastavení a kalibrace systému ozvučení uzavřených prostorů i otevřených prostranství, včetně stadiónů.
 • Měření, návrh a realizace evakuačních systémů.
 • Ekvalizace a kalibrace různých elektroakustických systémů ozvučení.
 • Výpočty a simulace srozumitelnosti a pokrytí poslechových ploch.

Prostorovou akustiku a elektroakustiku řešíme a navrhujeme napříč širokým spektrem prostor. Zvukové režie, nahrávací studia, kanceláře, posluchárny, divadla nebo kina. To je jen krátký výčet několika našich projektů. Poradíme si zkrátka se vším od malých studií až po velké multifunkční haly a koncertní síně.

Jaké typy prostorů umíme řešit?

 • Administrativní budovy – kanceláře, zasedací a videokonferenční místnosti
 • Školská zařízení – auly, učebny, výzkumná pracoviště
 • Kulturní objekty – divadla, kina, koncertní síně
 • Sportovní objekty – bazény, haly, stadiony
 • Veřejné prostory – letiště, nemocnice, restaurace, obchody

V akustických měřeních jsme rekordmani

Náš vrchní akustik vypracoval nejrozsáhlejší databázi akusticky změřených prostor na světě.

KDO JE V NAŠEM TÝMU?

Spolupracujeme s nejlepšími značkami