PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA ČZU CHCE NOVÉ PROSTORY A CHCE JE MODERNÍ

Vysoké školy v ČR přichází na to, že pro kvalitní výuku je třeba kvalitní vybavení. Takové, které vám umožní vyučovat interaktivně, mít přístup k online obsahu nebo například zaznamenávat přednášenou látku a distribuovat ji ke studentům či odborné veřejnosti. A přesně takové vybavení umíme vymyslet, nainstalovat a zprovoznit tak, abychom co nejvíce ulehčili práci již tak zatížených kantorů. Proto nás oslovilo vedení České zemědělské univerzity v Praze, abychom vytvořili projekt AV vybavení pro jejich novou budovu Provozně ekonomické fakulty.

Jaké prostory nové budovy školy budou vybaveny AV technikou?
 • 23 typů učeben různých velikostí,
 • 2 velké přednáškové sály,
 • velkou zasedací místnost (100 m²),
 • 2 menší zasedací místnosti,
 • 2 kanceláře vedoucích katedry,
 • a komunikační prostory školy.

Výukové prostory budou mít projekční systémy, které kombinují standardní projekci s klasickými keramickými tabulemi umístěnými na posuvných lištách. V katedrách budou pak integrovány ovládací panely pro jednoduchou obsluhu. Menší zasedací prostory budou vybaveny prezentační technikou a velká zasedací místnost navíc videokonferencí.

Jaký byl hlavní cíl projektu?
 • Zmodernizovat a rozšířit možnosti výuky a distribuce výukových materiálů.
 • Nastavit celý systém tak, aby ho bylo možné sjednotit v rámci celého kampusu. Provoz a obsluha techniky tak budou znatelně jednodušší.
 • Propojit veškerou AV techniku pod centrální správu v dohledovém centru. Díky tomu se mohou snížit nároky na lidské zdroje zodpovědné za její provoz.
Technická specifikace
 • V seminárních učebnách je navržena standardní projekce s výškou obrazu cca 1,5 m s poměrem stran 16:10. Projekce bude probíhat na fixní rámové plátno. Základní režim AV systému po zapnutí bude zobrazení a reprodukce obsahu z prezentačního All-in-one PC. V katedře vyučujícího bude integrován ovládací panel s tlačítky pro jednoduchou obsluhu systému s možností připojení externích zdrojů AV signálu přes integrované přípojné místo. Reprodukce doprovodných zvukových stop zajistí pár reproboxů po obou stranách čelní stěny prostoru umístěných u podhledu.
 • V přednáškových sálech je navržená standardní dvojitá projekce s výškou obrazu cca 1,5 m s poměrem stran 16:10, obě rámová plátna jsou fixní. Zhruba v polovině délky prostoru budou na stropě instalovány náhledové monitory. Ozvučení zajistí pár sloupových reproboxů po obou stranách čelní stěny prostoru a vykrývající podhledové. V katedře vyučujícího bude integrován ovládací panel s tlačítky pro jednoduchou obsluhu systému s možností připojení externích zdrojů AV signálu.

  Přednáškové sály mají technické zázemí pro obsluhu AV systémů. Vybavení bude v první fázi v podobě AV racku a modulární digitální maticové centrály, kde se budou sbíhat signály z učeben a sálů a bude je možné posílat dále v rámci datové metalické i optické sítě univerzitního areálu.

 • Velká zasedací místnost bude vybavena celkem dvěma zobrazovacími systémy a videokonferencí (s dalším vlastním zobrazovačem). Prostor je ozvučen dvojicí sloupových reproboxů na čelní stěně, na které budou navazovat podhledové reproduktory (s využitím audio DSP). Mikrofonní systém je plánovaný s konektivitou Dante a obsahuje stropní pole a stolní prvky, vše řízeno centrálním DSP. Ve stole bude integrováno prezentační PC napojené přes příslušné softwarové vybavení na zobrazovače. Ve stolech bude proveden AV rozvod zakončený výsuvnými (vyklápěcími) přípojnými místy s příslušnou AV konektivitou pro externí zdroje signálu. Součástí stolu bude i rozvod napájení 230 V. Také zde bude integrován dotykový ovládací panel řídicího systému s jednoduchým grafickým rozhraním.
 • Velké seminární učebny a přednáškové sály mají ovládací jednotku AV techniky připravenou pro ovládání osvětlení a žaluzií. AV systém seminárního prostoru bude napojen na AV VLAN akademické sítě, aby bylo možné přes nástavbovou aplikaci z helpdesku dozorovat stav všech systémů v seminárních místnostech.

Detaily projektu

 • Datum: 2017
 • Klient: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze
 • Objem projektu: 24 milionů Kč
 • Místo: Praha
 • Kategorie: Projekty, Školy