AV TECHNIKA NYNÍ ODPOVÍDÁ STANDARDŮM MEZINÁRODNÍCH KONGRESŮ

Kongresové centrum Praha patří mezi nejvýznamnější kongresová centra v Evropě. Jeho věhlas však pomalu upadá kvůli zastaralému vybavení a nedostatečné kapacitě. Tento trend má zvrátit výstavba nové multifunkční haly a rozsáhlá rekonstrukce vnitřních prostor centra. Její součástí je i modernizace AV technologií, na níž jsme se podíleli.

Co všechno jsme v rámci modernizace řešili?
 • Rekonstrukci systému infrastruktury pro AV technologii a scénické osvětlení.
 • Dodávku digitálních audio mixážních konzolí DiGiCo, řídících pultů scénického osvětlení ChamSys a koncových prvků scénického osvětlení – inteligentních světel ROBE.
Jaké výhody má naše řešení?
 • Analogový systém distribuce zvuku jsme vyměnili za digitální, čímž dojde k výraznému zlepšení zvukové kvality reprodukované hudební produkce.
 • Pro distribuci audiosignálu jsme použili technologie Dante a MADI integrované do technologie Optocore, která umožňuje přenos až 512 audio kanálů.
 • Novou digitální infrastrukturu jsme navrhli tak, aby umožňovala značnou variabilitu a budoucí rozšiřitelnost.
Technická specifikace
 • Nově navrhovaný audio systém vychází ze soudobého standardu založeném na digitálním zpracování a distribuci multikanálového audia za pomocí AD/DA převodníků (stageboxů) ve fixním a mobilním provedení. Fixní stageboxy mají 32 linkových/mikrofonních vstupů, fantomové napájení, 16 linkových výstupů, multikanálovou konektivitu Opto MADI s celkovou kapacitou 512 kanálů, připojení za pomocí konektoru typu 2× opticalCON anebo MADI po etherCON. Maximální vzorkovací frekvence je 96 kHz při 28 vstupních kanálech a 16 výstupních přes CAT5, při 48 kHz je celková kapacita 32 vstupních kanálů a 16 výstupních.

  Celý systém distribuce a vlastní práce na nových digitálních mixážních pultech DiGiCo SD5 a SD10 vychází z topologie vzájemného propojení všech prvků v řetězci za pomocí redundantních optických rozvodů. Pro distribuci je navržena digitální transportní technologie Dante využívající výhody klasické datové (metalické/optické) kabeláže. Vlastní převod do digitální domény je realizován na stageboxech, které jsou volně konfigurovatelné, co se týče počtu vstupů a výstupů a potřebného rozhraní.

 • Mobilní video techniku pro Kongresový a Společenský sál jsme rozšířili o sadu převodníků Extron, které umožňují zpracování signálu ve 4K rozlišení. Distribuce videosignálů, dimenzovaná rovněž pro 4K rozlišení, je řešena koaxiálním rozvodem a optickým vedením zakončeným na patch panelech.
 • Stávající systém jsme doplnili za účelem rozšíření jednotlivých technických parametrů světelného parku a jeho řízení, včetně provedení nové řídicí kabeláže a požadovaných přípojných míst. Pro kongresový a společenský sál jsme dodali a nainstalovali hlavní řídicí pulty scénického osvětlení ChamSys a inteligentní světla ROBE a Robert Juliat (profilová tvarovací svítidla, LED efektová svítidla, LED PAR svítidla).
Napsali o nás

KCP.cz | Kongresové centrum Praha má novou moderní AV techniku

Detaily projektu

 • Datum: 2017
 • Klient: Kongresové centrum Praha, a.s.
 • Objem projektu: 15 milionů Kč
 • Místo: Praha, ČR
 • Kategorie: ProjektyRealizace