V projektu bylo řešeno audiovizuální vybavení učeben a přednáškových sálů. Vybavení má sloužit pro podporu výuky a prezentaci obsahu souvisejícího s výukou. V rámci objektu staré budovy VŠE se vyskytují tři typy učeben: velké a malé počítačové učebny a učebna bez počítačů.

Moderní škola potřebuje moderní technologie
  • Do každé učebny byla navržena katedra pro vyučujícího, která má být vybavena AV centrálou a all-in-one PC dle přesné specifikace investora.
  • Navrhli jsme unifikované AV vybavení učeben tak, aby vyučující nebyli zatěžováni různými způsoby ovládání AV řetězců v jednotlivých učebnách.
  • Každá učebna je v návrhu vybavena zobrazovacím systémem, ozvučovacím systémem a příslušně dimenzovanou interaktivní tabulí.
  • Počítačové učebny jsou v navrženém projektu vybaveny PC pro studenty v příslušném počtu.

Zdroj fotografie: https://www.vse.cz/media/fotky.php?kategorie=2

Detaily projektu

  • Datum: červen–září 2014
  • Klient: Ing. arch. Jan HAVLÍČEK
  • Objem projektu: 34,7 milionů Kč bez DPH
  • Místo: Praha
  • Kategorie: Školy, Projekty