V Lomech 2376/10a, 149 00 Praha 4 - Chodov
|
Krabošická 60, 251 01 Voděrádky, Říčany

Posluchárna Provozně ekonomické fakulty ČZU

Pro posluchárnu jsme vyprojektovali modernizaci audiovi-zuálního řetězce. Nově navržené technologie jsou navázány na části stávajícího řetězce, důraz jsme kladli na maximální využití současných IP AV technologií pro transport a zpraco-vání signálů v řetězci.

  • Nový systém využívá pro projekci zvětšené plátno s roz-měrem 14×5 m. Projekce je zajištěna dvojicí projektorů, jejichž obrazy budou na plátně bezešvým způsobem propojeny v jednu velkou obrazovou plochu. Navržený prezentační obrazový procesor umožní současné zobra-zení až osmi nezávislých obrazových zdrojů.
  • Geometrie zobrazení a umístění projektorů vůči plátnu jsme navrhli tak, aby v případě potřeby nouzového pro-vozního režimu, například při výpadku obrazového procesoru, bylo možné okamžitě zahájit projekci pouze z jednoho projektoru na střed plátna.
  • AV signály rekonstruovaného audio řetězce bude nově možné přenášet po dostupné síti ethernet s optimalizova-nou strukturou pomocí VLAN sítí. Do budoucna tedy bude možné velmi rychlé vzájemné propojení s nově vznikají-cími obdobně vybavovanými systémy v rámci ČZU.
  • Do posluchárny jsme navrhli kamerový řetězec pro potřeby e-learningu.

Galerie

Společnost AVT Group a.s. byla založena v roce 2013. Od počátku máme jasnou vizi - poskytovat profesionální služby v oblasti audiovizuální techniky a prostorové akustiky. Pod jednou střechou koncentrujeme kompletní tým certifikovaných odborníků z této oblasti, který se pohybuje na českém trhu již od přelomu tisíciletí.

Od roku 2014 jsme držiteli certifikátů IMS ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
od renomované společnosti Quality Austria.

KONTAKTY

Home of AV
Servisní a logistické centrum
Krabošická 60
251 01 Voděrádky, Říčany

AVT Group a.s.
V Lomech 2376/10a
149 00 Praha 4 - Chodov

Pobočka Brno
Kamenice 126/3
625 00 Brno-Bohunice

Servisní sklad
Mladá boleslav

Průmyslová 829
293 06, Kosmonosy

E-mail:
poptavky@avtg.cz
info@avtg.cz

Telefon:
+420 774 189 182
Copyright © 2024 AVT GROUP a.s.
cross-circletext-align-right